Ideen om at skabe Business Planner opstod i et netværkssamarbejde mellem Kristine Karlshøj og Marie Wöldike, som begge driver selvstændig virksomhed og savnede metoder til at sætte mål, planlægge og strukturere arbejdsdagen.

Wöldike – Skaber visuel identitet

Marie havde brug for et redskab til at guide sine drømme og mål for virksomheden, så hverdagens hurtige opgaver ikke skulle tage overhånd og styre hende frem for, at det var hende, som styrede udviklingen.

Kristine Karlshøj – Facilitering af forandringsprocesser

I Kristines virksomhed arbejdes der ofte med længere procesforløb. Selve målsætningen for Kristines egen virksomhed kan have udviklet sig meget fra en opgaves start til slut. Kristine havde derfor brug for redskaber til at fokusere på den røde tråd over længere perioder. Det lange seje træk.